колектив

Рублевська Надія Іванівна

завідуюча кафедри, доктор медичних наук, професор, лікар вищої категорії зі спеціальності “Гігієна харчування”, лікар-спеціаліст зі спеціальності "Гігієна праці", голова Проблемної комісії «Громадське здоров’я» ДЗ «ДМА МОЗ України», член Національної асоціації "Громадське здоров'я".

Автор 270 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 4 монографій, 3 патентів на корисну модель, 2 методичних рекомендацій, які затверджено МОЗ України, 1 розробки у реєстрі галузевих нововведень, тощо.

5 інформаційних листів, 4 навчальних посібників, які затверджені ЦМК МОЗ України, 6 посібників, які затверджені вченою радою ДЗ "ДМА".

Напрямок наукових досліджень – вплив факторів навколишнього середовища на формування здоров’я населення промислових територій.

Під її керівництвом виконані та захищені 3 роботи на здобуття звання «Магістр медицини», захищені 2 дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія, науковий керівник 2 аспірантів (денної очної та вечірньої форм навчання) зі спеціальності 229 "Громадське здоров'я", спеціалізація 14.02.01 - гігієна та професійна патологія.

Шевченко Олександр Анатолійович

д.мед.н., професор, член-кор. Української екологічної академії наук, директор НДІ МБП ДЗ "ДМА", член Національної асоціації "Громадське здоров'я".

Науковий напрямок – медична екологія, еколого-гігієнічні проблеми поводження з промисловими відходами. Під його керівництвом виконани та захищени 5 дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук. Науковий консультант дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

Штепа Олександр Пименович

к.мед.н., доцент, в. о. директора ДУ "Обласний лабораторний центр МОЗ України", член Національної асоціації "Громадське здоров'я".

Науковий напрямок – дослідження в галузі раціонального харчування спортсменів.

Щудро Світлана Анатоліївна

д.мед.н., доцент, лікар вищої категорії зі спеціальності "Гігієна харчування".

Науковий напрямок - гігієна та професійна патологія, вплив соціально-гігієнічних чинників та умов навчання на формування здоров’я підлітків загальноосвітніх навчальних закладів.

Відповідальна за патріотично-виховну роботу.

Григоренко Любов Вікторівна

к.мед.н., доцент, виконує дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, англомовний викладач кафедри, друга вища освіта, Перекладач англійської мови; Вчений секретар ІІ медичного факультету ДЗ «ДМА». Відповідальна за наукову роботу на кафедрі та роботу СНТ. Напрямок наукових досліджень – гігієнічна оцінка впливу питної води з різних джерел водопостачання на стан здоров’я сільського населення. Являється дійсним членом Національної Федерації наукової аналітики в Україні (Лондон) в рамках проекту МАНБО; член Європейської асоціації психологів, педагогів і медиків "Science" (Швейцарія); член Національної асоціації "Громадське здоров'я". Автор понад 124 науково-методичних публікацій; 5 монографій; 2 патентів на корисну модель; 3 інформаційних листів; 2 реєстрів галузевих нововведень, тощо.

Крамарьова Юлія Сергіївна

к.мед.н, доцент, англомовний викладач, має сертифікат В2 з англійської мови, відповідальна за методичну роботу та інтернатуру на кафедрі, заступник Голови комітету фахової експертизи ліцензійного іспиту "Крок-2. Загальна лікарська підготовка" за напрямом "Гігієна; організація охорони здоров'я", відповідальний секретар комісії з питань нострифікації документів про освіту іноземних громадян, член Національної асоціації "Громадське здоров'я" при "Інституті громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва" (м. Київ).

Напрямок наукових досліджень – медична екологія, еколого-гігієнічні аспекти застосування органо-мінеральних добрив, отриманих з осадів міських стічних вод».

Кулагін Олександр Олександрович

к.мед.н., викладач кафедри. Виконує обов'язки заступника декана ІІ-го медичного факультету. Відповідальний за організацію навчального процесу на кафедрі. Відповідальний за охорону праці, пожежобеспечність та електробезпеку на кафедрі. Член Національної асоціації "Громадське здоров'я" при "Інституті громадського здров'я ім. О.М. Марзєєва" (м. Київ). Член конкурсної комісії з питань проведення щорічного конкурсу проектів та стартапів "Inno Dnipro". Внутрішній аудитор (ISO 9001) ДЗ "ДМА". Член моніторингової групи ІІ-го медичного факультету.

Напрямок наукових досліджень - медична екологія, аспекти еколого - гігієнічеого застосування нафтопродуктів.

Кирилюк Тетяна Юріївна

викладач кафедри, вища медична освіта зі спеціальністю "Лікувальна справа". Член Національної асоціації "Громадське здоров'я" при "Інституті громадського здров'я ім. О.М. Марзєєва" (м. Київ).

Огір Марія Вікторівна

викладач кафедри, вища медична освіта зі спеціальності "Медико-профілактична справа".

Рудь Інна Володимирівна

викладач кафедри, вища медична освіта за спеціальністю "Медико-профілактична справа", лікар ІІ категорії зі спеціальності "Загальна гігієна", член Національної асоціації "Громадське здоров'я", очний аспірант кафедри, секретар кафедри.

Степанов Сергій Володимирович

англомовний викладач кафедри, аспірант вечірньої форми навчання, лікар ІІ категорії зі спеціальності "Загальна гігієна", лікар-спеціаліст зі спеціальності "Гігієна праці", член Національної асоціації "Громадське здоров'я".

Доненко Олена Юріївна

лаборант кафедри, вища хіміко-технологічна освіта за спеціальністю "Електрохімія".

Красночуб Єлизавета Віталіївна

лаборант кафедри, середня спеціальна освіта за спеціальністю "Бухгалтер".