Актуальні питання гігієни харчування

Календарно-тематичний план ТУ "Акутуальні питання гігієни харчування" 10.03.2020 по 23.03.2020

Шановні слухачі циклу тематичного удосконалення

"Актуальні питання гігієни харчування»

Зверніть увагу на теми занять та завдання на наступні дні. Виконану роботу

треба обов’язково відправити на е-пошту dsma303hygiene.ukr@gmail.com

не пізніше наступного за розкладом робочого дня.

12.03.2020 р.

Тема «Проблема охорони харчових продуктів від забруднення металами».

Завдання: підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; У 2 кн. – Кн. 2 /В.І. Ципріян, І.Т.

Матасар, В.І Слободкін та ін.; За ред. проф. Ципріяна В.І. – К.: Медицина, 2007. – С. 204-220.

12.03.2020 р.

Тема «Проблема нітратів, нітритів та N-нітрозамінів у гігієні харчування».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; У 2 кн. – Кн. 2 /В.І. Ципріян, І.Т.

Матасар, В.І Слободкін та ін.; За ред. проф. Ципріяна В.І. – К.: Медицина, 2007. – С. 220-227.

13.03.2020 р.

Тема «Гігієнічний нагляд за застосуванням пестицидів та контроль за їх вмістом в продуктах

харчування».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; У 2 кн. – Кн. 2 /В.І. Ципріян, І.Т.

Матасар, В.І Слободкін та ін.; За ред. проф. Ципріяна В.І. – К.: Медицина, 2007. – С. 220-227.

16.03.2020 р.

Тема «Теоретичні основи раціонального харчування і методи вивчення стану харчування та

здоров`я населення у зв`язку з характером харчування».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; У 2 кн. – Кн. 1 /Т.І. Аністратенко,

Т.М. Білко, О.В. Благодарова та ін.; За ред. проф. Ципріяна В.І. – К.: Медицина, 2007. – С.

65-136.

16.03.2020 р.

Тема «Харчові отруєння мікробної природи та їх лабораторна діагностика».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; У 2 кн. – Кн. 2 /В.І. Ципріян, І.Т.

Матасар, В.І Слободкін та ін.; За ред. проф. Ципріяна В.І. – К.: Медицина, 2007. – С. 419-449.

17.03.2020 р.

Тема «Гігієнічний нагляд за застосуванням харчових добавок».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; У 2 кн. – Кн. 2 /В.І. Ципріян, І.Т.

Матасар, В.І Слободкін та ін.; За ред. проф. Ципріяна В.І. – К.: Медицина, 2007. – С. 227-251.

18.03.2020 р.

Тема «Вибрані питання санітарно-харчової мікробіології».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; У 2 кн. – Кн. 2 /В.І. Ципріян, І.Т.

Матасар, В.І Слободкін та ін.; За ред. проф. Ципріяна В.І. – К.: Медицина, 2007. – С. 325-340.

19.03.2020 р.

Тема «Харчові отруєння немікробної природи».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; У 2 кн. – Кн. 2 /В.І. Ципріян, І.Т.

Матасар, В.І Слободкін та ін.; За ред. проф. Ципріяна В.І. – К.: Медицина, 2007. – С. 480-490.

19.03.2020 р.

Тема «Теоретичні основи лікувально-профілактичного харчування».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; У 2 кн. – Кн. 1 /Т.І. Аністратенко,

Т.М. Білко, О.В. Благодарова та ін.; За ред. проф. Ципріяна В.І. – К.: Медицина, 2007. – С.

255-284.

20.03.2020 р.

Тема «Розслідування харчових отруєнь».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; У 2 кн. – Кн. 2 /В.І. Ципріян, І.Т.

Матасар, В.І Слободкін та ін.; За ред. проф. Ципріяна В.І. – К.: Медицина, 2007. – С. 392-419.

23.03.2020 р.

Тема «Епідеміологія і профілактика гострих кишкових інфекцій».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали: Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; У 2 кн. – Кн. 2 /В.І.

Ципріян, І.Т. Матасар, В.І Слободкін та ін.; За ред. проф. Ципріяна В.І. – К.: Медицина, 2007.

– С. 325-340, 449-454.