Вибрані питання гігієни праці

Шановні слухачі циклу тематичного удосконалення "Вибрані питання гігієни праці»! Зверніть увагу на теми занять та завдання на наступні дні. Виконану роботу треба обов’язково відправити на

е-пошту dsma303hygiene.ukr@gmail.com не пізніше наступного за розкладом робочого дня.

06.04.2020 р.

Тема «Техніка безпеки праці в лабораторії. Порядок атестації вимірювальної лабораторії. Порядок акредитації вимірювальної лабораторії».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

07.04.2020 р.

Тема «Гігієнічне нормування показників виробничого мікроклімату. Комплексна гігієнічна оцінка мікроклімату за індексом теплового навантаження середовища (ТНС)».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна та екологія: Підручник. /За ред. В.Г. Бардова – К.: Медицина, 2006. – С. 94-106.

08.04.2020 р.

Тема «Комплексна гігієнічна оцінка виробничого середовища та трудового процесу за “Гігієнічною класифікацією праці”. Порядок складання та вимоги до санітарно-гігієнічної характеристики умов праці».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна та екологія: Підручник. /За ред. В.Г. Бардова – К.: Медицина, 2006. – С. 332-352.

08.04.2020 р.

Тема «Виробничий інфра- та ультразвук. Принципи гігієнічного нормування, методи дослідження та гігієнічної оцінки».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна та екологія: Підручник. /За ред. В.Г. Бардова – К.: Медицина, 2006. – С. 352-367.

08.04.2020 р.

Тема «Виробнича токсикологія. Основи гігієнічного нормування вмісту хімічних речовин в повітрі робочої зони. Методи дослідження вмісту шкідливих речовин та аерозолів переважно фіброгенної дії в повітрі робочої зони».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна та екологія: Підручник. /За ред. В.Г. Бардова – К.: Медицина, 2006. – С. 332-341.

09.04.2020 р.

Тема «Виробничий шум, вібрація. Принципи гігієнічного нормування, методи дослідження та гігієнічної оцінки».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

10.04.2020 р.

Тема «Гігієнічні аспекти радіаційної безпеки населення України в сучасних умовах».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; У 2 кн. – Кн. 2 /В.І. Ципріян, І.Т. Матасар, В.І Слободкін та ін.; За ред. проф. Ципріяна В.І. – К.: Медицина, 2007. – С. 293-325.

10.04.2020 р.

Тема «Організація проведення профілактичних медичних оглядів робітників».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

13.04.2020 р.

Тема «Комплексна гігієнічна оцінка виробничого середовища та трудового процесу за “Гігієнічною класифікацією праці”. Порядок складання та вимоги до санітарно-гігієнічної характеристики умов праці».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

14.04.2020 р.

Тема «Професійна захворюваність на виробництві».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

15.04.2020 р.

Тема «Розслідування випадків професійних захворювань на виробництві».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

15.04.2020 р.

Тема «Сучасні підходи до вивчення та оцінки впливу виробничого середовища на здоров’я працюючих».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

16.04.2020 р.

Тема «Організація лікувально-профілактичного харчування (ЛПХ). Санітарно-гігієнічний контроль за організацією ЛПХ.».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; У 2 кн. – Кн. 1 /Т.І. Аністратенко, Т.М. Білко, О.В. Благодарова та ін.; За ред. проф. Ципріяна В.І. – К.: Медицина, 2007. – С. 387-518.

17.04.2020 р.

Тема «Організація служби охорони праці на виробництві».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна та екологія: Підручник. /За ред. В.Г. Бардова – К.: Медицина, 2006. – С. 693-719.