Загальна гігієна

Цикл тематичного удосконалення "Загальна гігієна»:

Шановні слухачі циклу тематичного удосконалення

"Загальна гігієна»!

Зверніть увагу на теми занять та завдання на наступні дні. Виконану роботу треба обов’язково відправити на е-пошту dsma303hygiene.ukr@gmail.com не пізніше наступного за розкладом робочого дня.

23.03.2020 р.

Тема «Гігієнічне нормування якості питної води. Основні положення ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до якості води питної, призначеної для споживання людиною».».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна та екологія: Підручник. /За ред. В.Г. Бардова – К.: Медицина, 2006. – С. 192-210.

24.03.2020 р.

Тема «Гігієнічне нормування показників виробничого мікроклімату. Комплексна гігієнічна оцінка мікроклімату за індексом теплового навантаження середовища (ТНС)».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна та екологія: Підручник. /За ред. В.Г. Бардова – К.: Медицина, 2006. – С. 94-106.

25.03.2020 р.

Тема «Комплексна гігієнічна оцінка виробничого середовища та трудового процесу за “Гігієнічною класифікацією праці”. Порядок складання та вимоги до санітарно-гігієнічної характеристики умов праці».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна та екологія: Підручник. /За ред. В.Г. Бардова – К.: Медицина, 2006. – С. 332-352.

25.03.2020 р.

Тема «Медичне обслуговування робітників. Організація проведення профілактичних медичних оглядів. Диспансеризація. Професійна захворюваність на виробництві. Розслідування випадків професійних захворювань на виробництві».

Матеріали:

Гігієна та екологія: Підручник. /За ред. В.Г. Бардова – К.: Медицина, 2006. – С. 367-386.

26.03.2020 р.

Тема «Виробничий шум, вібрація, інфра- та ультразвук. Принципи гігієнічного нормування, методи дослідження та гігієнічної оцінки.».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна та екологія: Підручник. /За ред. В.Г. Бардова – К.: Медицина, 2006. – С. 352-367.

27.03.2020 р.

Тема «Гігієнічні аспекти радіаційної безпеки населення України в сучасних умовах».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; У 2 кн. – Кн. 2 /В.І. Ципріян, І.Т. Матасар, В.І Слободкін та ін.; За ред. проф. Ципріяна В.І. – К.: Медицина, 2007. – С. 293-325.

27.03.2020 р.

Тема «Гігієнічні принципи раціонального харчування окремих груп населення. Методика вивчення стану харчування».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; У 2 кн. – Кн. 2 /В.І. Ципріян, І.Т. Матасар, В.І Слободкін та ін.; За ред. проф. Ципріяна В.І. – К.: Медицина, 2007. – С.65-83, 80-134.

30.03.2020 р.

Тема «Виробнича токсикологія. Основи гігієнічного нормування вмісту хімічних речовин в повітрі робочої зони. Методи дослідження вмісту шкідливих речовин та аерозолів переважно фіброгенної дії в повітрі робочої зони».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна та екологія: Підручник. /За ред. В.Г. Бардова – К.: Медицина, 2006. – С. 332-341.

31.03.2020 р.

Тема «Організація лікувально-профілактичного харчування (ЛПХ). Санітарно-гігієнічний контроль за організацією ЛПХ».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; У 2 кн. – Кн. 2 /В.І. Ципріян, І.Т. Матасар, В.І Слободкін та ін.; За ред. проф. Ципріяна В.І. – К.: Медицина, 2007. – С. 255-284.

01.04.2020 р.

Тема «Санітарно-гігієнічна експертиза харчових продуктів, продовольчої сировини. Стандартизація та сертифікація. Поняття, мета і завдання, офіційні документи».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; У 2 кн. – Кн. 1 /Т.І. Аністратенко, Т.М. Білко, О.В. Благодарова та ін.; За ред. проф. Ципріяна В.І. – К.: Медицина, 2007. – С. 387-518.

01.04.2020 р.

Тема «Сучасні підходи та методи вивчення та оцінки впливу навколишнього середовища на здоров’я людини. Методологія оцінки ризику».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна та екологія: Підручник. /За ред. В.Г. Бардова – К.: Медицина, 2006. – С. 693-719.

02.04.2020 р.

Тема «Сучасний стан вчення про харчові отруєння. Класифікація і аналіз харчових отруєнь. Бактеріальні харчові отруєння: етіологія, патогенез, клініка, критерії діагностики, епідеміологія, профілактика».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали:

Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; У 2 кн. – Кн. 2 /В.І. Ципріян, І.Т. Матасар, В.І Слободкін та ін.; За ред. проф. Ципріяна В.І. – К.: Медицина, 2007. – С. 392-449.

03.04.2020 р.

Тема «Харчові отруєння немікробної природи, їх класифікація та профілактика.

Методика розслідування харчових отруєнь».

Завдання – підготувати реферат за темою заняття.

Матеріали: Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; У 2 кн. – Кн. 2 /В.І. Ципріян, І.Т. Матасар, В.І Слободкін та ін.; За ред. проф. Ципріяна В.І. – К.: Медицина, 2007. – С. 392-419, 480-494.