Гігієна та екологія

До уваги студентів!!!

Відпрацювати пропущені заняття можна дистанційно: для цього обов’язково пересилаємо фото заповнененої теми в протокольному зошиті і фото титульної сторінки.

Пропущені лекції відпрацьовуються рефератом за темою лекції на 10-12 сторінок.

У назві файлу обов’язково вказати слово відпрацювання, дату пропущеного заняття, ПІБ, факультет, курс, група.

Шановні студенти!

Зверніть увагу на наступне:

1. Виконане завдання надсилати не пізніше наступного дня після вказаної дати на адресу:

2. Назва файлу повинна містити наступну інформацію: ПІБ, факультет, номер групи та підгрупи, потік та курс.

3. У документі має бути фото або скан титульної сторінки протокольного зошиту ( де вказані ваші ПІБ та номер групи) та відповідно до теми заняття заповнений протокольний зошит.

4. Для засвоєння теми лекції треба надіслати на вищезазначену адресу кафедри реферат.

12.03.2020

1 міжнародний, фармація, 2 курс, лекція №7

Тема: Методика контролю протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної безпеки населення.

  • Завдання: Підготувати реферат за темою лекції на 8-10 сторінок


19.03.2020

1 міжнародний, фармація, 2 курс, група 351а, лекція №8

Тема: Епідеміологія як наука, основа епідемічного методу дослідження. Вчення про епідемічний процес, його прояви і закономірності перебігу

  • Завдання: Підготувати реферат за темою лекції на 8-10 сторінок


26.03.2020

1 міжнародний, фармація, 2 курс, група 351а, лекція №9,10

Тема 9: Гігієнічні аспекти внутрішньолікарняних інфекцій. Епідеміологія та профілактика ВІЛ-інфекції.

  • Завдання : Підготувати реферат за темою лекції на 8-10 сторінок


Тема 10: Гігієнічне забезпечення воєнізованих формувань, рятувальних команд та населення при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

  • Завдання : Підготувати реферат за темою лекції на 8-10 сторінок


02.04.20

1 міжнародний, фармація, 2 курс, група 351а,

Тема №1 Методи визначення та гігієнічна оцінка мікроклімату: температури, вологості, швидкості руху повітря.

  • Матеріали: у посібнику на сторінках 12-17

  • Завдання: заповнити теоретичні питання, які надані в протокольному зошиті на сторінці 11


351а група:

30.04.2020

Тема № 5 Дослідження та гігієнічна оцінка якості питної води за даними лабораторного аналізу

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 5.

07.05.2020

Тема № 6 Методи визначення енерговитрат людини та її потреб в основних харчових речовинах

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 6.

14.05.2020

Тема № 7 Методика визначення та гігієнічна оцінка харчового статусу людини. Методи профілактики аліментарних захворювань серед населення тропічних країн

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 7.

21.05.2020

Тема № 8 Профілактика харчових отруєнь. Методи біологічної профілактики патології хімічного ґенезу

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 8.

28.05.2020

Тема № 9 Гігієнічна оцінка фізичних факторів (шум, ЕМП) виробничого середовища на фармацевтичному виробництві

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 9.