Охорона праці

До уваги студентів!!!

Відпрацювати пропущені заняття можна дистанційно: для цього обов’язково пересилаємо фото заповнененої теми в протокольному зошиті і фото титульної сторінки.

Пропущені лекції відпрацьовуються рефератом за темою лекції на 10-12 сторінок.

У назві файлу обов’язково вказати слово відпрацювання, дату пропущеного заняття, ПІБ, факультет, курс, група.

Шановні студенти!

Зверніть увагу на наступне:

1. Виконане завдання надсилати не пізніше наступного дня після вказаної дати на адресу:

2. Назва файлу повинна містити наступну інформацію: ПІБ, факультет, номер групи та підгрупи, потік та курс.

3. У документі має бути фото або скан титульної сторінки протокольного зошиту ( де вказані ваші ПІБ та номер групи) та відповідно до теми заняття заповнений протокольний зошит.

4. Для засвоєння теми лекції треба надіслати на вищезазначену адресу кафедри реферат.

12.03.2020

I медичний, медицина, 2 курс, 3 група

Тема № 3 Організація охорони праці в медичних установах

 • Матеріали: в методичному посібнику с.36-45.

 • Завдання: Заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 3 с. 11-12


16.03.2020

I медичний, медицина, 2 курс, 2 група

Тема № 4 Основи ергономіки, її значення для створення безпечних умов праці

 • Матеріали: в методичному посібнику с.46-54.

 • Завдання: Заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 4 с. 13-14


17.03.2020

I медичний, фізична терапія, 3 курс, лекція №4

Тема: Особливості планування, забудови, внутрішнього облаштування та санітарно-технічного забезпечення лікувально-профілактичних установ як складова заходів з охорони праці в медичних закладах

 • Завдання: Підготувати реферат за темою лекції на 8-10 сторінок


19.03.2020

I медичний, медицина, 2 курс, 4 група

Тема № 4 Основи ергономіки, її значення для створення безпечних умов праці

 • Матеріали: в методичному посібнику с.46-54.

 • Завдання: Заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 4 с. 13-14


23.03.2020

I медичний, медицина, 2 курс, 1 група

Тема № 3 Організація охорони праці в медичних установах

 • Матеріали: в методичному посібнику с.36-45.

 • Завдання: Заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 3 с. 11-12


24.03.2020

I медичний , фізична терапія, 3 курс, 701А група

Тема № 4 Основи ергономіки, її значення для створення безпечних умов праці

 • Матеріали: в методичному посібнику с.46-54.

 • Завдання: Заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 3 с. 13-14.

I медичний, медицина, 2 курс, поток А, лекция №4

Тема: Особливості планування, забудови, внутрішнього облаштування та санітарно-технічного забезпечення лікувально-профілактичних установ як складова заходів з охорони праці в медичних закладах

 • Завдання: Підготувати реферат за темою лекції на 8-10 сторінок


26.03.2020

I медичний, медицина, 2 курс, 3 група

Тема № 4 Основи ергономіки, її значення для створення безпечних умов праці

 • Матеріали: в методичному посібнику с.46-54.

 • Завдання: Заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 4 с. 13-14.


30.03.2020

I медичний, медицина, 2 курс, 2 група

Тема № 5 Професійні шкідливості при виконанні функціональних обов’язків медичних працівників

 • Матеріали: в методичному посібнику с.54-64.

 • Завдання: Заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 3 с. 15-16.


31.03.2020

I медичний , фізична терапія, 3 курс, лекція № 5

Тема: Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій як складова охорони праці в медицині.

 • Завдання: Підготувати реферат за темою лекції на 8-10 сторінок


02.04.2020

I медичний, медицина, 2 курс, 4 група

Тема № 5 Професійні шкідливості при виконанні функціональних обов’язків медичних працівників

 • Матеріали: в методичному посібнику с.54-64.

 • Завдання: Заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 3 с. 15-16.


06.04.2020

І медичний, Медицина, 2 курс, 1 група ОП

Тема № 4 Основи ергономіки, її значення для створення безпечних умов праці

Матеріали: в методичному посібнику с. 46-54.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 4 с. 13-14.

Тема № 5 Професійні шкідливості при виконанні функціональних обов’язків медичних працівників

Матеріали: в методичному посібнику с. 55-63.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 5 с. 15-16.


07.04.2020

І медичний, фізична реабілітація, 3 курс, 701а ОП

Тема № 5 Професійні шкідливості при виконанні функціональних обов’язків медичних працівників

Матеріали: в методичному посібнику с. 54-63.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 4 с. 15-16.

І медичний, Медицина, 2 курс, потік А, лекція № 5

Тема Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій як складова охорони праці в медицині

Завдання: підготувати реферат на тему лекції обсягом 8-10 сторінок


09.04.2020

І медичний, Медицина, 2 курс, 3 група ОП

Тема № 5 Професійні шкідливості при виконанні функціональних обов’язків медичних працівників

Матеріали: в методичному посібнику с. 55-63.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 5 с. 15-16.

1 міжнародний, фармація, 2 курс, група 351а

Тема № 2 Методи визначення та гігієнічна оцінка природного та штучного освітлення приміщень фармацевтичних закладів

Матеріали: у посібнику на с. 17-22

Завдання: заповнити теоретичні питання, які надані в протокольному зошиті на сторінці 11


13.04.2020

І медичний, Медицина, 2 курс, 2 група

Тема № 6 Нещасні випадки та аварії в ЛПЗ, їх облік та порядок розслідування

Матеріали: в методичному посібнику с. 64-71.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 6 с. 17-18.

Тема № 7 Професійні захворювання медичних працівників, їх облік та порядок розслідування

Матеріали: в методичному посібнику с. 72-77.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 7 с. 19-20.


16.04.2020

І медичний, Медицина, 2 курс, 4 група

Тема № 6 Нещасні випадки та аварії в ЛПЗ, їх облік та порядок розслідування

Матеріали: в методичному посібнику с. 64-71.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 6 с. 17-18.

1 міжнародний, фармація, 2 курс, група 351а,

Тема № 3 Методи визначення та гігієнічна оцінка ультрафіолетової та інфрачервоної складових сонячного спектра, використання їх у лікувальних та профілактичних цілях.

Матеріали: у посібнику на с. 22-24

Завдання: заповнити теоретичні питання, які надані в протокольному зошиті на сторінці 12-13


21.04.2020

І медичний, фізична реабілітація, 3 курс, 701а ОП

Тема № 6 Нещасні випадки та аварії в ЛПЗ, їх облік та порядок розслідування

Матеріали: в методичному посібнику с. 64-71.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 6 с. 17-18.

Тема № 7 Професійні захворювання медичних працівників, їх облік та порядок розслідування

Матеріали: в методичному посібнику с. 72-77.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 7 с. 19-20.


23.04.2020

І медичний, Медицина, 2 курс, 3 група

Тема № 6 Нещасні випадки та аварії в ЛПЗ, їх облік та порядок розслідування

Матеріали: в методичному посібнику с. 64-71.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 6 с. 17-18.

Тема № 7 Професійні захворювання медичних працівників, їх облік та порядок розслідування

Матеріали: в методичному посібнику с. 72-77.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 7 с. 19-20.

1 міжнародний, фармація, 2 курс, група 351а,

Тема № 4 Методи визначення та гігієнічна оцінка санітарно-хімічного і

мікробіологічного забруднення повітря виробничої зони аптечних закладів та хіміко-фармацевтичних підприємств.

Матеріали: у посібнику на с. 25-27

Завдання: заповнити теоретичні питання, які надані в протокольному зошиті на сторінці 13


1 група:

04.05.2020

Тема № 6 Нещасні випадки та аварії в ЛПЗ, їх облік та порядок розслідування

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 6.

Тема № 7 Професійні захворювання медичних працівників, їх облік та порядок розслідування

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 7.

18.05.2020

Тема № 8 Основи виробничої безпеки медичних працівників при роботі з електричними приладами

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 8.

Тема № 9 Основи пожежної безпеки в ЛПЗ

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 9.

01.06.2020

Тема № 10 Основи охорони праці при поводженні з медичними відходами в ЛПЗ

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 10.


2 група:

27.04.2020

Тема № 8 Основи виробничої безпеки медичних працівників при роботі з електричними приладами

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 8.

Тема № 9 Основи пожежної безпеки в ЛПЗ

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 9.

25.05.2020

Тема № 10 Основи охорони праці при поводженні з медичними відходами в ЛПЗ

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 10.

3 група:

07.05.2020

Тема № 8 Основи виробничої безпеки медичних працівників при роботі з електричними приладами

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 8.

21.05.2020

Тема № 9 Основи пожежної безпеки в ЛПЗ

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 9.

04.06.2020

Тема № 10 Основи охорони праці при поводженні з медичними відходами в ЛПЗ

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 10.


4 група:

30.04.2020

Тема № 7 Професійні захворювання медичних працівників, їх облік та порядок розслідування

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 7.

14.05.2020

Тема № 8 Основи виробничої безпеки медичних працівників при роботі з електричними приладами

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 8.

28.05.2020

Тема № 9 Основи пожежної безпеки в ЛПЗ

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 9.

11.06.2020

Тема № 10 Основи охорони праці при поводженні з медичними відходами в ЛПЗ

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 10.


701а група:

05.05.2020

Тема № 6 Нещасні випадки та аварії в ЛПЗ, їх облік та порядок розслідування

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 6.

Тема № 7 Професійні захворювання медичних працівників, їх облік та порядок розслідування

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 7.

19.05.2020

Тема № 8 Основи виробничої безпеки медичних працівників при роботі з електричними приладами

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 8.

Тема № 9 Основи пожежної безпеки в ЛПЗ

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 9.

02.06.2020

Тема № 10 Основи охорони праці при поводженні з медичними відходами в ЛПЗ

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 10.


351а група:

30.04.2020

Тема № 5 Дослідження та гігієнічна оцінка якості питної води за даними лабораторного аналізу

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 5.

07.05.2020

Тема № 6 Методи визначення енерговитрат людини та її потреб в основних харчових речовинах

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 6.

14.05.2020

Тема № 7 Методика визначення та гігієнічна оцінка харчового статусу людини. Методи профілактики аліментарних захворювань серед населення тропічних країн

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 7.

21.05.2020

Тема № 8 Профілактика харчових отруєнь. Методи біологічної профілактики патології хімічного ґенезу

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 8.

28.05.2020

Тема № 9 Гігієнічна оцінка фізичних факторів (шум, ЕМП) виробничого середовища на фармацевтичному виробництві

Матеріали: в методичному посібнику.

Завдання: заповнити теоретичні питання в протокольному зошиті по темі № 9.