Дисципліни

Дисціпліни, що викладаються на кафедрі:

«Гігієна та екологія»:

  • 6 курс, спеціальність: «лікувальна справа», «педіатрія» (спеціаліст)

  • 1 курс спеціальність "Фізична терапія та ерготерапія" (бакалавр)

"Охорона праці в медичній галузі":

  • 5 курс, спеціальність "Стоматологія" (спеціаліст)

  • 4 курс спеціальність "Фармація" (магістр)

  • 3 курс, спеціальність "Стоматологія" (магістр)

  • 3 курс спеціальність "Фізична терапія та ерготерапія" (бакалавр)

  • 2 курс спеціальність "Медицина" (магістр)

"Охорона праці в фармацевтичній галузі":

  • 5 курс, спеціальність "Фармація"

"Основи охорони праці та охорона праці в фармації":

  • 5 курс, спеціальнасть "Клінічна фармація"

"Гігієна в фармації та екологія":

  • 2 курс спеціальність "Фармація" (магістр).